Kontakt

 
osoh studio, s.  r.   o.

Priama 20185/7

Prievidza

971 01

 

nightrunprievidza@gmail.com
+421 907 041 488

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
SWIFT: GIBASKBX
IČO: 52472515
DIČ: 2121058676